Základní pravidla:

- řidičský průkaz můžete získat zpět nejdřív po uplynutí doby, na kterou byl zákaz řízení uložen
- výjimkou z tohoto pravidla je možnost po uplynutí poloviny trestu zažádat o prominutí zbytku trestu (jednoduchá neformální žádost, ve které uvedete důvody, pro které by Vám měl být řidičský průkaz vrácen). Podává se u příslušného úřadu, který Vám řidičské oprávnění odebral (soud, magistrát nebo úřad obce s rozšířenou působností). Na toto prominutí není právní nárok! - můžete to zkusit, mohou vám vyhovět, ale nemusí (záleží na konkrétním úředníkovi, na Vaší řidičské historii - zda jste již v minulosti měli zákaz řízení či ne. Také musíte mít uhrazenou celou částku pokuty za Váš přestupek). Možnost zkrácení trestu na polovinu se nevztahuje na "vybodované" řidiče, pouze na řidiče s trestem zákazu řízení motorových vozidel soudem či správním úřadem a řidičů "v podmínce".
 

A. ŘIDIČI SE ZÁKAZEM ŘÍZENÍ KRATŠÍM NEŽ JEDEN ROK - patří sem řidiči s trestem 6 měsíců (i když jim byl následně zkrácen na 3 měsíce), případně ti, kterým byl trest zákazu řízení zkrácen na polovinu (např. z roku na 6 měsíců, z 20 měsíců na 10 měsíců apod.). Tito řidiči NEMUSÍ absolvovat přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole.

Postup k navrácení řidičského oprávnění:

1. Absolvujte lékařské vyšetření u svého praktického lékaře, který rozhodne o Vaší zdravotní způsobilosti. Možný formulář najdete zde.

2. Absolvujte dopravně psychologické vyšetření (psychotesty pro řidiče) u akreditovaného dopravního psychologa Ministerstvem dopravy ČR (zde)
Vyšetření můžete absolvovat ještě před uplynutím trestu zákazu řízení. Lhůta, kdy můžete v průběhu trestu absolvovat psychotesty není dána zákonem, ovšem délku platnosti psychotestů si upravují jednotlivé Dopravní inspektoráty sami (zpravidla 2 měsíce - může se lišit u jednotlivých Dopravních inspektorátů). Doporučuji absolvovat psychotesty nejdříve měsíc před uplynutím trestu zákazu řízení.
 
potřebujete:
posudek o zdravotní způsobilosti (od praktického lékaře - starý max. 30 dní)
výpis z evidenční karty řidiče (nestačí výpis z bodového hodnocení z Czechpointu)
občanský průkaz
hotovost (ceny psychotestů se pohybují v rozmezí od 2-3 tis. v závislosti na regionu)
brýle či naslouchadlo (pokud používáte)

více informací o průběhu dopravně psychologického vyšetření získáte zde

3. Na příslušném Dopravním inspektorátu (v místě Vašeho trvalého bydliště) předložte:

písemnou žádost o vrácení řidičského průkazu (forma žádosti není dána zákonem, má volnou podobu - většinou mají na úřadech předtištěný formulář, pokud ne, ZDE najdete možný formulář)
doklad o zdravotní způsobilosti - od praktického lékaře
doklad o psychické způsobilosti - od dopravního psychologa

Lhůta k navrácení ŘP je stanovena zákonem - do 30 dnů od podání žádosti. Zpravidla je tato lhůta mnohem kratší - kolem jednoho týdne. 

 

B. ŘIDIČI SE ZÁKAZEM ŘÍZENÍ NA ROK (A VÍCE) A VYBODOVANÍ ŘIDIČI. Řidiči, kteří mají zákaz řízení na rok a více (a nebyla jim prominuta půlka trestu) musí stejně jako vybodovaní řidiči navíc absolvovat v autoškole přezkoušení z odborné způsobilosti.

Postup k navrácení řidičského oprávnění:

1. Absolvujte lékařské vyšetření u svého praktického lékaře, který rozhodne o Vaší zdravotní způsobilosti. Možný formulář najdete zde.

2. Absolvujte dopravně psychologické vyšetření (psychotesty pro řidiče) u akreditovaného dopravního psychologa Ministerstvem dopravy ČR (zde)
Vyšetření můžete absolvovat ještě před uplynutím trestu zákazu řízení, ovšem délku platnosti psychotestů si upravují jednotlivé Dopravní inspektoráty sami (zpravidla 2 měsíce - může se lišit, není to dáno zákonem). Doporučuji absolvovat vyšetření nejdříve měsíc před uplynutím trestu zákazu řízení.
 
potřebujete:
posudek o zdravotní způsobilosti (od praktického lékaře - starý max. 30 dní)
výpis z evidenční karty řidiče (nestačí výpis z bodového hodnocení z Czechpointu)
občanský průkaz
hotovost (ceny psychotestů se pohybují v rozmezí od 2-3 tis. v závislosti na regionu)
brýle či naslouchadlo (pokud používáte)

více informací o průběhu dopravně psychologického vyšetření získáte zde

3. Absolvujte přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole (je vhodné vybrat takovou, která poskytuje výcvik všech skupin, pro které jste vlastnili řidičský průkaz)

potřebujete:
výpis z karty řidiče
potvrzení o zdravotní způsobilosti od praktického lékaře
některé autoškoly vyžadují i potvrzení o psychické způsobilosti od akreditovaného psychologa
žádost o přezkoušení do autoškoly (formulář dostanete v příslušné autoškole nebo si jej stáhnete z jejich www stránek)

rozsah přezkoušení v autoškole je podobný jako při záverečných zkouškách v autoškole:
test z pravidel provozu na pozemních komunikacích a první pomoci
ovládaní a údržba vozidla (ve skupině ŘP, o kterou žádáte)
praktická jízda
Více informací o ceně a podmínkách přezkoušení získáte ve Vámi vybrané autoškole.
 
Kdy přezkoušení absolvovat?
Řidiči se zákazem řízení: Tito řidiči mohou zkoušku z odborné způsobilosti v autoškole absolvovat až po skončení zákazu řízení. Pro přihlášení ke zkoušce z odborné způsobilosti je nutné do autoškoly dodat rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti, v případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení.
Vybodovaní: Doklad o přezkoušení nesmí být při podání žádosti o vrácení ŘP starší 60 dní. Přezkoušení v autoškole tedy můžete absolvovat nejdříve 2 měsíce před skončením lhůty zabavení řidičského průkazu.
 

4. Na příslušném Dopravním inspektorátu (v místě Vašeho trvalého bydliště) předložte:

písemnou žádost o vrácení řidičského průkazu (forma žádosti není dána zákonem, má volnou podobu - většinou mají na úřadech předtištěný formulář, pokud ne, ZDE najdete možný formulář)
doklad o odborné způsobilosti - obdrželi jste v autoškole
doklad o zdravotní způsobilosti - od praktického lékaře
doklad o psychické způsobilosti - od dopravního psychologa

Lhůta k navrácení ŘP je stanovena zákonem - do 30 dnů od podání žádosti. Zpravidla je tato lhůta mnohem kratší - kolem jedno týdne.