Dopravně psychologické vyšetření trvá zpravidla 2-3 hodiny v závislosti na individuálním tempu klienta a specifickém účelu vyšetření.

Sestává z několika částí:
 
ROZHOVOR S PSYCHOLOGEM
 
PŘÍSTROJOVÁ ZKOUŠKA NA POČÍTAČI
– umožňuje posoudit koncentraci pozornosti, rychlost a kvalitu reakcí, psychomotorickou koordinaci, procesy rozhodování, učení, pružnost, adaptaci.
 
VYŠETŘENÍ OSOBNOSTI KLIENTA
– pomocí osobnostního dotazníku, případně projektivních testů, anamnestického rozhovoru.
 
VÝKONOVÉ TESTY
– vyšetření zaměřené na různé kognitivní funkce, důležité při řízení motorového vozidla (např. paměť, intelektová kapacita, pozornost).
 
SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ VYŠETŘENÍ S PSYCHOLOGEM
 

Před většinou testů budete mít možnost si několik úloh z daného testu pro řidiče vyzkoušet ve formě zácviku, až poté jej absolvujete přímo.

Psychologická zpráva z vyšetření je důvěrný materiál, který nelze bez souhlasu testovaného poskytnout třetí osobě (ani v případě, že třetí osoba je zadavatelem psychologického vyšetření - např. zaměstnavatel). Jedinou výjimkou z tohoto pravidla je zaslání kopie výsledku vyšetření na Váš příslušný Dopravní inspektorát (do 5ti dnů od vyšetření) - platí pro řidiče profesionály, řidiče se zákazem řízení a vybodované, učitele autoškol).