Psychotesty pro řidiče Praha, Říčany - akreditovaný dopravní psycholog Psychotesty pro řidiče Praha, Říčany - akreditovaný dopravní psycholog

         

Jsem akreditovaný dopravní psycholog schválený Ministerstvem dopravy ČR. Nabízím odborné provedení dopravně psychologického vyšetření řidičů (psychotesty pro řidiče), které je dáno zákonem č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (Zákon o silničním provozu) v platném znění od 1. 8. 2011 a vyhláškou č.277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Působím ve dvou provozovnách: v centru Prahy a v Říčanech, které splňují zákonné podmínky pro psychotesty řidičů.

         

Proč psychotesty pro řidiče u mne?

 nabízím:

Ü  lidský, individuální a zároveň profesionální přístup

Ü  vyhotovení zprávy ihned po vyšetření

Ü  krátké objednací lhůty, včetně SO a NE

Ü  krátkou dobu vyšetření (2-3 hodiny)

Ü  10min. pěšky od Dopravního inspektorátu Hl. města Prahy

Ü  nízká cena – viz. ceník

Ü  příjemné prostředí v centru Prahy, metro C -  Pražského Povstání

Ü  zaručuji zachování důvěrnosti Vašich údajů

Ü  možnost výběru mezi dvěmi provozovnami: v centru Prahy a v Říčanech

Ü  možnost uplatnění slevy při objednání většího množství klientů a při opakovaném vyšetření v našem pracovišti

Ü  možnost následné péče – nabízím individuální psychoterapii či poradenství při řadě Vašich obtíží (např. vyrovnávání se s následky autonehody, osobnostní, vztahové problémy, deprese, syndrom vyhoření aj.)

Psychotesty pro řidiče Praha, Říčany - akreditovaný dopravní psycholog

 

Pro koho je dopravně psychologické vyšetření určeno?

Povinnost absolvovat psychotesty pro řidiče je stanovena zákonem č. 361/2000 Sb. a mají ji následující kategorie řidičů:

Ü PROFESIONÁLNÍ ŘIDIČI skupin:

  1. C, C+E, C1+E (řidiči nákladních automobilů, speciálních automobilů a přípojných vozidel, který řídí nákladní automobil o hmotnosti převyšující 7 500 kg – řidiči vnitrostátní i mezinárodní kamionové dopravy)
  2. D, D+E, D1, D1+E (řidiči autobusů)

Řidiči těchto skupin mají povinnost podstoupit psychotesty v těchto případech:

    • před zahájením výkonu činnosti
    • 6 měsíců před dovršením 50ti let (nejpozději v den dovršení 50ti let) a dále pak každých 5 let

Ü VYBODOVANÍ ŘIDIČI – řidiči, kteří žádají o vrácení řidičského průkazu po vybodování (dosažení 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů).

Ü ŘIDIČI SE ZÁKAZEM ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL - řidiči, kteří žádají o vrácení řidičského průkazu, které pozbyli v důsledku nařízení soudu či správního orgánu (magistrátu nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností) po dobu nejméně 6 měsíců /většinou v souvislosti s vážnou dopravní nehodou, řízením pod vlivem alkoholu či drog, extrémním překročením povolené rychlosti/.

Dále nabízím psychotesty pro řidiče pro další skupiny řidičů:

Ü ŘIDIČI SENIOŘI A OSTATNÍ ŘIDIČI DOPORUČENÍ LÉKAŘEM – posouzení psychické způsobilosti na základě vyžádání praktického lékaře či lékaře specialisty (vyšší věk, zdravotní potíže, abuzus alkoholu, drog)

upozornění: i přes doporučení lékařem, toto vyšetření není hrazeno ze zdravotního pojištění – řidič si jej hradí sám.

Ü UČITELÉ AUTOŠKOL (popřípadě zkušební komisaři) - psychotesty pro řidiče před zkouškou pro získání profesního osvědčení učitele.