absolvent JEDNOOBOROVÉHO STUDIA PSYCHOLOGIE na Univerzitě Karlově v Praze

AKREDITOVANÝ DOPRAVNÍ PSYCHOLOG Ministerstvem dopravy ČR - od roku 2013, č.j.: 172/2013-160-OST-4

8 LET PRAXE v oblasti klinické psychologie, psychodiagnostice dospělých (včetně vyšetřování řidičů)

11 LET PRAXE v individuální a skupinové psychoterapii

sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik v GESTALT TERAPII (Institut Dialog)

postgraduální kurz DOPRAVNÍ PSYCHOLOGIE (Vysoká škola aplikované psychologie)

kurz pro budoucí LEKTORY REHABILITAČNÍCH PROGRAMŮ pro řidiče s problémovou řidičskou praxi (Univerzita Palackého v Olomouci)

certifikovaný kurz v RORCHACHOLOGICKÉ METODĚ